Κυριακή, 12 Αυγούστου 2007

Το Σωματείο

Πρόεδρος: Πυργιανάκης Μύρων


Α’ αντιπρόεδρος: Κοκολοδημητράκης Γιώργης


Β’ αντιπρόεδρος: Σακούτης Μηνάς


Γεν.γραμματέας: Ντουλμπέρης Νίκος


Ταμίας: Βαρδαλαχάκης Μιχάλης


Α’ γεν.αρχηγός: Κοντόπουλος Γιάννης


Β’ γεν.αρχηγός: Μακατουνάκης Μύρων


Μέλη: Μακατουνάκης Μιχάλης, Τζωράκης Αστρινός, Φασουλάκης Γρηγόρης, Τζανάκης Αποστόλης.